Program za osnovnošolce

Montessori urice za osnovnošolce

Za šolsko leto 2015/16 imamo pripravljen popoldanski montessori program za osnovnošolce (6-9 let).

Na popoldanske delavnice se lahko prijavite na naš elektronski naslov.